techsolutions

Konstrukcja pojazdów szynowych: wagonów pasażerskich i towarowych, elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, tramwajów oraz ich zespołów i podzespołów.

techsolutions

Analizy zachowania pojazdu w systemie transportowym (dynamika, skrajnia, hałas), uwzględniając wzajemne oddziaływanie między pojazdem a torem.

techsolutions

Opracowujemy Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) i Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU) uwzględniając pełen proces zarządzania zmianą w rozumieniu zmiany znaczącej.

techsolutions

Dokonujemy analizy ryzyka zagrożeń, dowody bezpieczeństwa, analizy kosztów życia (LCC) i analizy RAMS.

techsolutions

badania w dziedzinie nauk technicznych

Witamy na stronie TechSolutions Group

Działamy w obszarze transportu szynowego, zapewniając naszym partnerom wsparcie w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów oraz infrastruktury torowej. Dostarczamy rozwiązania gwarantujące przewagę.