czym się zajmujemy ?

TechSolutions Group Sp. z o.o. realizuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz zajmuje się wdrażaniem do przemysłu nowoczesnych rozwiązań z zakresu nauki i techniki.

Pracownikami firmy są wysokospecjalizowani eksperci z wieloletnim stażem w prowadzeniu badań przemysłowych oraz laboratoryjnych, współpracujący z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą.

Podstawowym obszarem działalności firmy są prace związane z transportem szynowym, w tym między innymi:

- Budowa i konstrukcja pojazdów z zastosowaniem nowoczesnych metod komputerowych
- Badania właściwości dynamicznych pojazdów
- Racjonalizacja i optymalizacja procesu eksploatacji pojazdów według kryteriów ekonomicznych i niezawodnościowych
- Monitorowanie stanu technicznego pojazdu oraz infrastruktury torowej
- Projektowanie i budowa systemów diagnostycznych dla pojazdów szynowych
- Badania i ocena oddziaływania środowiskowego pojazdu w aspekcie wibroakustycznym
- Badania i minimalizacja drgań i hałasu wybranych układów pojazdów szynowych