Pomiar i ocena hałasu Pomiar i ocena hałasu

Pomiary akustyczne w tzw. teście pass-by (na zewnątrz pojazdu w określonym miejscu infrastruktury szynowej podczas przejazdu pojazdu szynowego) oraz wewnątrz pojazdów szynowych

Realizowane w celu:
1. Opracowania oddziaływania hałasu na środowisko:

 -Badania jakości życia mieszkańców obszarów silnie zurbanizowanych (zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE),
 -Zmiany technologii budowy infrastruktury torowej i drogowej,
 -Wprowadzania nowych typów pojazdów do eksploatacji (podczas testów dopuszczeniowych).

2. Opracowania charakterystyk akustycznych pojazdów szynowych w warunkach eksploatacyjnych (wymagania do TSI NOI, SIWZ).
3. Pośrednio (w kontekście kompleksowych badań wibroakustycznych oraz innych pomiarów np. chropowatości akustycznej szyn) do diagnozowania stanu technicznego i identyfikacji problemu występującego w pojeździe lub na torze szynowym.

Przykładowe zdjęcia przedstawiające badania zrealizowane z wykorzystaniem sygnałów akustycznych rejestrowanych na zewnątrz i wewnątrz pojazdów szynowych:


Problem hałasu w łuku (tzw. pisku)


Sposób realizacja pomiarów (pomiary matrycowe) w teście pass-by wg własnej metody badawczejIdentyfikacja źródeł dźwięku i ewentualnych uszkodzeń pojazdu – mapy poziomów dźwięku opracowane na podstawie pomiarów matrycowych w testach pass-by własnych metod badawczych


Identyfikacja sygnatur akustycznych różnych pojazdów – mapy widmowo-czasowe opracowane na podstawie pomiarów w testach pass-by wg standardu ISO 3095:2013


Pomiary na zewnątrz pojazdu szynowego – ocena poziomu dźwięku generowanego przez wózek oraz porównanie eksperymentalnego stopnia tłumienia dźwięku podczas zastosowania osłony wózkaRealizacja pomiarów wewnątrz pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami standardu ISO 3381 oraz wg własnej metodyki badawczej


Przykładowa mapa rozkładu poziomów dźwięku w pojeździe szynowym podczas eksploatacji w określonych pasmach częstotliwości

powrót na górę strony