Podstawy dynamiki pojazdów:

Szkolenie obejmuje zagadnienia dynamiki pojazdów szynowych w odniesieniu do ich współpracy z torem. W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:


 • Ogólne wiadomości o budowie wózków;
 • Przegląd konstrukcji wózków;
 • Typy elementów podatnych wózków;
 • Zachowanie pojazdu szynowego w torze;
 • Współpraca koła z szyną;
 • Wyznaczanie charakterystyk usprężynowania;
 • Wyznaczanie bieguna pochylania i współczynnika pochylania tramwaju;
 • Omówienie podstawowych pojęć związanych dynamiką pojazdu;
 • Określanie częstości i postaci drgań własnych;
 • Przygotowywanie modeli do analiz dynamiki pojazdu szynowego na torze zużytym;
 • Zasady analizy dynamiki pojazdu dla różnych warunków ruchu;

powrót na górę strony