Dzielimy się wiedzą

Wykonujemy szkolenia, na których przedstawiamy zagadnienia związane z naszym zakresem kompetencji. Treści szkoleniowe są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych wymagań Klienta.

Przykładowe zrealizowane przez nas szkolenia:

Metodyka obliczeń skrajni kinematycznej pojazdów tramwajowych

Szkolenie obejmuje zagadnienia skrajni kinematycznej pojazdów szynowych w odniesieniu do obecnie stosowanych norm odpowiednich dla danej infrastruktury oraz praktyczną naukę opracowywania maksymalnego gabarytu pojazdu szynowego ze względu na ograniczenia skrajni. Do programu szkolenia włączone jest opracowywanie modeli pojazdu oraz rękawa skrajni przy wykorzystaniu informacji pochodzących z dokumentów normatywnych lub określonych indywidualnie w odniesieniu do warunków danego systemu transportowego oraz wykonywanie przejazdów połączone z dopasowywaniem bryły pojazdu. Do analizy skrajni pojazdu szynowego włączone jest jego zachowanie dynamiczne (m. in. kołysanie pudła, wężykowanie, podskakiwanie), stan zużycia elementów układu biegowego (średnica kół, liczba wkładek kompensujących zużycie kół) oraz obciążenie (pasażerowie albo towar). Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafić samodzielnie wykonywać analizę skrajni kinematycznej dowolnego pojazdu szynowego. Istnieje również możliwość szkolenia w innym programie CAD.

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Unii Europejskiej

Grupa docelowa: Osoby rozpoczynające pracę w zespołach Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Zagadnienia omawiane podczas kursu:

 • Historia współpracy międzynarodowej w transporcie kolejowym
 • Skąd się biorą europejskie regulacje kolejowe?
 • Mozaika rynku kolejowego
 • Rejestry dotyczące tematyki kolejowej
 • Geneza wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Systemy zarządzania utrzymaniem
 • Przebieg kontroli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Przykłady procedur i typowych nieprawidłowości
 • Zarządzanie ryzykiem zagrożeń związanych ze zmianami w systemie kolejowym zgodnie z rozporządzeniem 402/2013 (CSM RA).

Elementem kursu są ćwiczenia dotyczące:

 • Wyszukiwania nieprawidłowości w dokumentacji i dowodach wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem Kolei Niemiejskiej
 • Stosowania elementów procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń związanych ze zmianami zgodnie z rozporządzeniem CSM RA.

Podstawy dynamiki pojazdów

Szkolenie obejmuje zagadnienia dynamiki pojazdów szynowych w odniesieniu do ich współpracy z torem. W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Ogólne wiadomości o budowie wózków
 • Przegląd konstrukcji wózków
 • Typy elementów podatnych wózków
 • Zachowanie pojazdu szynowego w torze
 • Współpraca koła z szyną
 • Wyznaczanie charakterystyk usprężynowania
 • Wyznaczanie bieguna pochylania i współczynnika pochylania tramwaju
 • Omówienie podstawowych pojęć związanych dynamiką pojazdu
 • Określanie częstości i postaci drgań własnych
 • Przygotowywanie modeli do analiz dynamiki pojazdu szynowego na torze zużytym
 • Zasady analizy dynamiki pojazdu dla różnych warunków ruchu.