Obliczamy skrajnię

W toku projektowania bądź modernizacji pojazdów niezmierne ważne jest zachowanie dopuszczalnej skrajni. Szczególnym przypadkiem, w którym zachodzi konieczność analizy skrajni jest przeniesienie eksploatacji pojazdu do innego systemu szynowego nieobjętego interoperacyjnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów wykonujemy kompleksowe analizy skrajni kinematycznej pojazdów szynowych zgodnie z polskimi normami. Uwzględniamy również indywidualne wymagania klientów, takie jak: newralgiczne miejsca infrastruktury, warunki klimatyczne oraz konieczność mijania z pojazdami o ponadnormatywnych zarysach. Do analizy skrajni pojazdu szynowego włączone jest jego zachowanie dynamiczne (m. in. kołysanie pudła, wężykowanie, podskakiwanie), stan zużycia elementów układu biegowego (średnica kół, liczba wkładek kompensujących zużycie kół) oraz obciążenie (pasażerowie albo towar). Możliwa jest analiza skrajni kinematycznej wielu wariantów projektowanego pojazdu. Produktem przeprowadzonej analizy jest bryła lub zespół brył określających maksymalny gabaryt pojazdu, którego zachowanie zapewnia spełnienie założonych wymogów skrajni kinematycznej.