Oceniamy stan infrastruktury

Stan techniczny nawierzchni infrastruktury szynowej jest kluczowym elementem współpracy układu pojazd-tor. Jakość infrastruktury szynowej istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa, czas przejazdu, stan techniczny pojazdów, komfort podróży oraz oddziaływanie wibroakustyczne na otoczenie. Wpieramy naszych klientów z zakresu oceny stanu technicznego infrastruktury szynowej miejskiej i kolejowej, będącej w eksploatacji, jak również w procesie odbioru. Wykorzystywane przez nas narzędzia pozwalają określić charakter nierówności oraz zużycia elementów rusztu torowego.

Do pełnej oceny stanu technicznego możliwe jest również wykorzystanie wyników pomiarów odpowiedzi dynamicznej pojazdów eksploatowanych. Zastosowana metodyka pozwala na ocenę komfortu i bezpieczeństwa jazdy pojazdu na torze o znanym charakterze nierówności. Autorskie algorytmy analizy wyników umożliwiają wykonanie prognozy rozwoju uszkodzeń i nierówności. Ponadto pomiary akustyczne pozwalają na określenie emisji hałasu tocznego pojazdów oraz ocenę zasadności stosowania zabiegów szlifowania.