Pomagamy zarządzać ryzykiem

Wspieramy podmioty rynku kolejowego Polski i innych państw członkowskich UE we wprowadzaniu zmian do systemu kolejowego w oparciu o rozporządzenie 402/2013 (CSM RA). Pomagamy w podejmowaniu decyzji o znaczeniu zmiany. Tworzymy całościowe dowody bezpieczeństwa dla projektów krajowych i międzynarodowych w rozumieniu „zmiany znaczącej” zgodnie z rozporządzeniem 402/2013WE. Dla zmian znaczących, moderujemy sesje identyfikacji zagrożeń, wykorzystując w tym celu zarówno metody standardowe (FMEA, FTA), jak i dedykowane rozwiązania autorskie. Pomagamy w szacowaniu i ocenie ryzyka, tworzymy rejestry zagrożeń i komplet dokumentów niezbędnych do przedstawienia jednostce oceniającej (AsBo).

Ponadto oferujemy także inne usługi związane z bezpieczeństwem:

  • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
  • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania utrzymaniem (MMS)
  • Wsparcie przy analizach rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) oraz analizy drzewa błędów (FTA)
  • Wsparcie przy analizach niezawodnościowych obiektów technicznych analizy RAMS i LCC.