Projektujemy pojazdy szynowe

Projektowanie pojazdów szynowych jest złożonym procesem tworzenia modelu na podstawie założeń projektowych opracowywanych wraz z klientem. Integracja techniczna pojedynczych elementów, podzespołów oraz podsystemów przeprowadzana przez zespół TechSolutions Group sp. z o.o. oparta jest o wieloletnie praktyczne doświadczenie branżowe, co pozwala w odpowiedni sposób zarządzać interfejsami poszczególnych elementów. Nowoczesne podejście do procesu projektowania i zarządzania projektem pozwala na elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta, a przez to wdrożenie pomysłów klienta do klarownie opracowanej dokumentacji technicznej.

Oferujemy współpracę w następujących obszarach:

  • Koncepcja techniczna od pojedynczych elementów do kompletnych maszyn
  • Projektowanie od początkowych szkiców do wykonawczej dokumentacji technicznej. Tworzymy modele trójwymiarowe, rysunki części, rysunki montażowe, instrukcje produkcyjne i pomiarowe, instrukcje i opisy techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne
  • Wsparcie i konsultacje w zakresie konstrukcji mechanicznych.

Specjalizujemy się w projektowaniu takich elementów pojazdów jak układy biegowe, układy usprężynowania, konstrukcja i zarys pudła pojazdu, skrajnia pojazdu, wyposażenie wnętrza, połączeń elektrycznych w tym wiązki, z wykorzystaniem najnowszych programów inżynierskich, modernizacji istniejących instalacji, a także rozmieszczenie elementów pozostałych układów w pojeździe. Wykorzystujemy najnowsze pakiety CAD, wspomagając się w pracach narzędziami CAE.
Projekty tworzymy z uwzględnieniem najnowszych standardów europejskich m in. karty UIC, TSI oraz norm branżowych.
Proces projektowania prowadzimy z uwzględnieniem zasad konstruowania w celu uzyskania funkcjonalności, niezawodności, trwałości i wysokiej sprawności konstrukcji przy zachowaniu możliwe jak najniższej masy.