Referencje

…The project ended with full success, along with acceptance from Assessment Body, local infrastructure manager and national safety authority…


…Przedstawiane opracowania wyróżniały się poziomem merytorycznym oraz wykorzystywanym aparatem narzędziowym spełniającym
wszystkie wymogi obowiązującego prawa…


…Dotychczasowa współpraca pokazała, iż TechSolutions Group sp. z o.o. jest rzetelną, godną zaufania firmą, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim zapleczem technicznym…


…Wszystkie dotychczasowe usługi były wykonane na wysokim poziomie, odznaczały się odpowiednim przygotowaniem oraz zaangażowaniem pracowników przy pełnym wsparciu technicznym i merytorycznym…


…Our cooperation has shown that TechSolutions Group is a reliable, trustworthy company with timely implementation of work, qualified employees and full technical facilities…