Dostrzegamy więcej niż inni

Wibroakustyka

Prowadzamy pomiary wibroakustyczne wykorzystując najnowocześniejszą aparaturą pomiarową, obejmującą wysokiej jakości przetworniki drgań, mikrofony, młotki modalne czy też ręczne analizatory dźwięku i drgań.

Pomiary mogą zostać ukierunkowane na wiele obszarów:

 • Identyfikacja źródeł zjawisk wibroakustycznych
 • Aktywność wibroakustyczna obiektów technicznych lub ich komponentów
 • Struktura dynamicznej obiektów technicznych lub/i ich komponentów
 • Sygnatura akustyczna obiektów technicznych
 • Ścieżki propagacji zjawisk wibroakustycznych
 • Porównanie obiektów przed i po zastosowaniu barier akustycznych/wibroizolacji
 • Oddziaływanie zjawisk wibroakustycznych na obiekty techniczne i ludzi
 • Jakość dźwięku w odniesieniu do wybranych parametrów dla celów np. zrozumienia mowy
 • Hałas środowiskowego metodą pomiarów ciągłych lub próbkowania w punktach kontrolnych.

Nasza aparatura i systemy są z powodzeniem wykorzystywane w diagnostyce maszyn i urządzeń oraz środków transportu i środowiska naturalnego, a także pomiarów normatywnych i certyfikacji wyrobów ze względu na generowany hałas i drgania. Przeprowadzamy pomiary na dowolnym etapie eksploatacji obiektów technicznych.

Przeprowadzamy szereg obliczeń od miar punktowych dźwięku i drgań po ich miary jakościowe, w tym miary uzależnione od żądanej funkcji np. czasu, prędkości obrotowej. Realizowane przez nas analizy to m.in.:

 • Analiza szerokopasmowa
 • Analiza FFT-signal, FFT-system
 • Analiza CPB 1/n-oktawy
 • Analiza rzędów, obwiedni, cepstrum
 • Analiza modalna (klasyczna, operacyjna, ODS, MIMO, SIMO) – analiza jakości dźwięku (SQ metrics)
 • Analizy korelacyjne sygnałów
 • Analizy statystyczne sygnałów
 • Analizy symulacyjne dynamiki strukturalnej obiektów bazujące na modelach FE

Służymy pomocą we wszelkich problemach dotyczących wibroakustyki. Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem i wiedzą umożliwiającą dopracowanie wybranej konstrukcji w aspekcie wibroakustyki. Wszystkie zlecone zadania wykonujemy w oparciu
o wytyczne aktów prawnych lub norm, ale również w oparciu o badania eksperymentalne dostosowane do indywidualnych potrzeb zgodnie z nowoczesnymi zagadnieniami metodologii badań.

Termowizja

Za pomocą analizy termowizyjnej badamy zjawiska zachodzące w elementach ciernych układów hamulcowych
Tarcze hamulcowe, odpowiedzialne za przejęcie i rozproszenie ciepła powstałego wskutek przemiany energii mechanicznej rozpędzonego pojazdu, w trakcie eksploatacji poddawane
są dużym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Zjawiska zachodzące w tarczach hamulcowych z jednej strony prowadzą do ich uszkodzeń, jak np. pęknięcia czy wyboczenia,
z drugiej natomiast prowadzą także do obniżenia skuteczności procesu hamowania pojazdu.
Badania przeprowadzane za pomocą kamery termowizyjnej pozwalają m. in.:

 • Określić tendencję tarczy hamulcowej do tworzenia tzw. gorących obszarów (ang. hot spots),
 • Porównać rozkłady temperatur pomiędzy tarczami hamulcowymi różnej konstrukcji, pozwalając w ten sposób ocenić wydajność chłodzenia,
 • Ocenić jakość okładzin hamulcowych pod względem tendencji do tworzenia „nalepów” na powierzchni tarczy oraz równomierności rozkładu nacisków na tarczę hamulcową.

Ponadto możliwe jest także przeprowadzanie analiz numerycznych w zakresie wpływu zjawisk termicznych na naprężenia oraz odkształcenia tarczy hamulcowej. Kompleksowe umiejętności w zakresie badań i analiz istniejących oraz projektowanych układów hamulcowych pozwalają na dobór optymalnych podzespołów do potrzeb kontrahenta

Pomiar oświetlenia

Wykonujemy pomiary przy wskazywaniu natężenia światła pojazdów szynowych: pomiary oraz regulacja oświetlenia zewnętrznego, pomiary natężenia oświetlenia wewnątrz pojazdów, również na zgodność z TSI.

Dodatkowo możemy wykonać pomiar oświetlenia na stanowisku pracy i w miejscach użyteczności publicznej. Pomiar dotyczy zarówno światła naturalnego, jak i sztucznego.