Wykonujemy symulacje dynamiki

Symulacje dynamiki pojazdu pozwalają analizować zachowanie pojazdu na torze w warunkach często niedostępnych lub trudnych do uzyskania w rzeczywistości, z wykolejeniem pojazdu włącznie. Możliwa jest zarówno analiza w skali makro (drgania całego pojazdu lub jego komponentów) lub w skali mikro (np. szczegółowa analiza współpracy koła z szyną). Analizie podlegają własności biegowe pojazdu, takie jak spokojność biegu czy też bezpieczeństwo przed wykolejeniem, komfort jazdy, a także wszystkie inne zjawiska występujące podczas jazdy. Analizujemy odpowiedź pojazdu na wymuszenia od toru, oddziaływanie dynamiczne pojazdu na tor, czy też siły występujące w poszczególnych węzłach konstrukcji, optymalizując parametry pojazdu celem nadania mu pożądanych własności.

Szczegółowej analizie podlegają:

  • Współpraca pojazdu z torem w aspekcie optymalizacji sił wzajemnego oddziaływania
  • Ocena i optymalizacja konstrukcji zarówno wózków jak i całych pojazdów w aspekcie poprawy własności biegowych, takich jak spokojność biegu czy bezpieczeństwo przed wykolejeniem
  • Analiza drgań skrętnych w układach napędowych pojazdu oraz ich wpływu na współpracę koła i szyny
  • Wyznaczenie skrajni kinematycznej i dynamicznej pojazdu w określonych warunkach ruchu
  • Wyznaczenie sił wzdłużnych występujących w pojazdach oraz określenie ich wpływu na bezpieczeństwo jazdy
  • Analiza drgań wzdłużnych i poprzecznych oraz ich wpływu na komfort jazdy
  • Dopasowanie profilu koła i szyny I optymalizacja ich wzajemnej współpracy
  • Dynamika strukturalna w aspekcie redukcji niepożądanych częstotliwości drgań.