Wzmocnienie potencjału TechSolutions Group

Wzmocnienie potencjału TechSolutions Group sp. z o.o. przez opracowanie i wdrożenie odmiejscowionej adaptywnej diagnostyki kolejowego taboru szynowego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 1 INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału Wnioskodawcy przez opracowanie i wdrożenie odmiejscowionej adaptywnej diagnostyki stanu technicznego kolejowego taboru szynowego. Produktem Projektu będzie nowa innowacyjna specjalistyczna usługa diagnostyki kolejowych pojazdów taboru szynowego. Planowany zakres diagnostyki pojazdów taboru kolejowego obejmuje badania oraz rejestrację oddziaływań mechanicznych, akustycznych (wibroakustyka) i pomiary temperatury elementów konstrukcyjnych układu biegowego tych pojazdów i elementów wpływających na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy a także interakcję tego układu i całego pojazdu szynowego z drogą szynową.

Istotą Projektu jest wytworzenie unikalnego w skali Europy, nowatorskiego rozwiązania dla diagnozowania i monitorowania sprawności technicznej kolejowych pojazdów szynowych (pojazdy towarowe, pasażerskie, lokomotywy) umożliwiającego badanie stanu technicznego, wczesne wykrywanie usterek i dynamicznych czynników występowania defektów zwiększając bezpieczeństwo eksploatacji bez konieczności wyłączania tych pojazdów z eksploatacji. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty utrzymania taboru szynowego, a przypadku pojazdów pasażerskich istotnie wpływa na zwiększenie komfortu podróży.