Zarządzanie bezpieczeństwem w UE

Szkolenie: Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Unii Europejskiej

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zostało pomyślnie ocenione przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej (ERA) w ramach pilotażowego programu kwalifikacji (2024).

Szkolenie opiera się na prawodawstwie Unii Europejskiej w sektorze kolejowym. Obejmuje kontekst instytucjonalny oraz następujące tematy i narzędzia:
– Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS);
– zarządzanie Zmianą i System Zarządzania Utrzymaniem (MMS);
– rejestry i bazy danych;
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie obowiązujących zapisów pranych przez nowych praktyków bezpieczeństwa kolejowego.