Analiza drgań w pojazdach przyczyny i sposoby redukcji

Wykonujemy analizy związane z rozpoznaniem przyczyn generowanych drgań w pojazdach wraz z opracowaniem środków minimalizujących

Procedurę rozpoznania przyczyn generowanych drgań przez pojazd poprzedzają konsultacje z klientem. Ich celem jest uszczegółowienie zakresu i obszaru analiz oraz określenie warunków obserwacji zjawisk drganiowych istotnych z w aspekcie eksploatacji pojazdu. Na podstawie zebranych informacji definiowany zostaje program badań uwzględniający realizację pomiarów drgań dla istotnych scenariuszy badań. Zebrany materiał badawczy stanowi podstawę przeprowadzenia rozpoznania przyczyn generowania drgań.

Ponadto w naszej ofercie są analizy z zakresu dostosowania rozwiązań minimalizujących niepożądane zjawiska drganiowe. Opracowywane środki minimalizujące związane są z doborem materiałów tłumiących, usprawnieniem konstrukcji, czy też doborem parametrów eksploatacyjnych tj. dopuszczalne zakresy prędkości jazdy, czy też warunki eksploatacji. Dobór wyselekcjonowanych rozwiązań potwierdzany jest badaniami porównawczymi w celu potwierdzenia ich skuteczności.

Badania mogą zostać również ukierunkowane na aspekt diagnostyczny w celu określenia stanu bieżącego związanego z wibroaktywnością pojazdu. Możliwe jest opracowanie programu badań w celu określenia trendu zmian w czasie eksploatacji wraz z doborem wartości dopuszczalnych i granicznych drgań.Badania prowadzone są dla wszystkich typów pojazdów.

powrót na górę strony