Dokumentacja techniczna wiązek kablowych

Na podstawie wytycznych technicznych klienta wykonujemy dokumentacje technologiczną i wykonawczą wiązek elektrycznych, uwzględniając wszystkie przypisane do nich parametry techniczne.

Projektujemy przebieg tras, sposób montażu oraz złącza wiązek elektrycznych dla nowoprojektowanych i modernizowanych pojazdów szynowych. Przygotowujemy dokumentację konstrukcyjną modeli 2D i 3D wiązek elektrycznych, która wykorzystywana jest w nowoczesnych procesach produkcyjnych wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną.

powrót na górę strony