Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzanie ryzykiem

Wspieramy podmioty rynku kolejowego Polski i innych państw członkowskich UE we wprowadzaniu zmian do systemu kolejowego w oparciu o rozporządzenie 402/2013 (CSM RA).

Pomagamy w podejmowaniu decyzji o znaczeniu zmiany. Tworzymy całościowe dowody bezpieczeństwa dla projektów krajowych i międzynarodowych w rozumieniu „zmiany znaczącej” zgodnie z rozporządzeniem 402/2013WE. Dla zmian znaczących, moderujemy sesje identyfikacji zagrożeń, wykorzystując w tym celu zarówno metody standardowe (FMEA, FTA), jak i dedykowane rozwiązania autorskie. Pomagamy w szacowaniu i ocenie ryzyka, tworzymy rejestry zagrożeń i komplet dokumentów niezbędnych do przedstawienia jednostce oceniającej (AsBo).

powrót na górę strony