Przygotowanie dokumentacji DSU i DTR

Wspólnie z klientem dokonujemy szczegółowej analizy rzeczywistych potrzeb dotyczących dokumentacji technicznej, uwzględniając jego profil działalności i charakterystykę eksploatacyjną.

Wprowadzamy zmiany do dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów w oparciu o szczegółową analizę oraz wycenę ryzyka generowanych zagrożeń. Nasza usługa skierowana jest do przewoźników oraz właścicieli pojazdów kolejowych.
Główne obszary działalności zespołu to:

  • Przeprowadzanie zmian w Dokumentacjach Systemu Utrzymania (DSU) uwzględniając proces zarządzania zmianą według rozporządzania 402/2013;
  • Przygotowywanie Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) dla nowych i polonizowanych pojazdów;
  • Analizy ryzyka zagrożeń zgodnie z przyjętymi regułami techniki oraz obowiązującego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE), dot. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka;
  • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS);
  • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania utrzymaniem (MMS);
  • Wsparcie przy analizach rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) oraz analizy drzewa błędów (FTA);
  • Wsparcie przy analizach niezawodnościowych obiektów technicznych analizy RAMS i LCC;

Przygotowujemy specjalistyczną dokumentację dla użytkowników bocznic kolejowych, między innymi: DSU, Regulamin pracy bocznicy kolejowej oraz przepisy wewnętrzne. Opracowujemy na Panstwa potrzeby statuty infrastruktury oraz zajmujemy się obsługą Rejestru infrastruktury RINF. W imieniu Państwa firmy możemy również uzyskać Świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

powrót na górę strony