Wsparcie w procesie tworzenia warunków zamówienia pojazdów szynowych i ich podzespołów

Aktywne wsparcie naszych klientów w procesie tworzenia warunków zamówienia dla pojazdów, infrastruktury i ich podzespołów umożliwia dopasowanie zamówienia do realnych potrzeb i charakterystyki eksploatacyjnej u naszych klientów.

Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, spełnienia wymagań normatywnych oraz otrzymania od podmiotów realizujących zamówienia niezbędnych certyfikatów potwierdzających spełnienie żądanych wymagań technicznych. Kompleksowe wsparcie obejmuje czynny udział lub prowadzenie procesów odbiorczych i weryfikację prawidłowości wykonania przedmiotu z zamówieniem.

powrót na górę strony